Đấu Giá Đất Cát Tiến.

Đấu Giá Đất Cát Tiến.

Đấu giá đất Cát Tiến ngày 6/11/2020 theo Căn cứ Thông báo số 148/TB-TTĐG ngày 13/10/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định về việc đấu giá QSDĐ ở tại khu QHDC xã Cát Tiến,huyện Phù Cát.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá đất Cát Tiến tài sản vào ngày 6/11/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá QSD đất ở tại khu QHDC xã Cát Tiến, huyện Phù Cát)

1. Tài sản đấu giá: 10 lô đất ở thuộc khu QHDC năm 2018 xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, cụ thể:

10 lô Khu QHDC năm 2018 xã Cát Tiến thuộc các thửa 40, 46, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 168, 180 – TBĐ số 32 thôn Phương Phi, xã Cát Tiến.

2. Diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất (kèm theo bảng kê chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất ở ngày 13/10/2020 xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại Khu QHDCnăm 2018 xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định gồm: 10 lô thuộc các thửa 40, 46, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 168, 180 – TBĐ số 32 thôn Phương Phi, xã Cát Tiến; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát hoặc tại UBND xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

– Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/202, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc tại UBND xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

– Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/202, tại UBND xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Tại UBND xã Cát Tiến lúc 14 giờ 30 phút, ngày 06/11/2020 đến khi kết thúc tại Hội trường UBND xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

6. Bước giá: Là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, cụ thể:

* Các lô đất có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng trở lên bước giá là 3% giá khởi điểm (làm tròn số) (có bảng kê chi tiết kèm theo).

– Tại vòng 1 (vòng bỏ phiếu gián tiếp) của cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá bắt buộc phải trả giá và trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm hoặc trả giá khởi điểm + (cộng) bước giá nhưng phải trả tròn bước giá.

7. Hình thức đấu giá: Được kết hợp thực hiện giữa bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá ngay từ khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Bán riêng từng lô đất bằng phương thức trả giá lên.

9. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát – Địa chỉ: 46 Trần Quốc Toản, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản trên, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của lô đất (làm tròn số) đúng theo quy định (có bảng kê chi tiết kèm theo) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/2020. Những người có quan hệ là vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em ruột không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một lô đất, thửa đất hoặc khu đất và theo quy định tại Điều 3 của Luật đất đai năm 2013.

Đấu giá đất Cát Tiến

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá mỗi lô đất phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ, gồm:

– 01 đơn đăng ký đấu giá mẫu do Trung tâm phát hành (bản chính);

– 01 chứng từ nộp tiền đặt trước;

– 01 bản sao giấy CMND hoặc CCCD (bản phô tô);

– 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ;

– 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) và 01 bì thư đựng phiếu trả giá.

Số tiền đặt trước do tổ chức, cá nhân nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại các Ngân hàng sau:

* TK số: 4300.201.003401 tại Ngân hàng N0&PTNT – CN Bình Định.

* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT – CN Quy Nhơn.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương – CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương – CN Phú Tài.

* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương – CN Quy Nhơn

* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng BIDV – CN Bình Định

* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương – CN Bình Định

Giá trúng đấu giá phải cao hơn giá khởi điểm ít nhất tròn một bước giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất phải nộp theo kết quả đấu giá lô đất ở và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát tham mưu cho các cơ quan chức năng trình UBND huyện Phù Cát hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT Ở XÃ CÁT TIẾN, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 6/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1

Bài viết cùng chủ đề

Hạ tầng nâng tầm bất động sản tại cửa ngõ Cát Tiến

Hạ tầng nâng tầm bất động sản tại cửa ngõ Cát Tiến

Hạ tầng nâng tầm bất động sản Cửa Ngõ Cát Tiến. Được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, cho đến hiện nay khu vực Cát Tiến đang sở hữu những nút giao thông chiến lược, mang tính liên kết khu vực, thuận lợi để phát triển các khu du lịch cao cấp trong

Bình Định: Đấu giá Quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các Khu Dân cư trên địa bàn thị trấn Cát Tiến thuộc KKT Nhơn Hội.

Bình Định: Đấu giá Quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các Khu Dân cư trên địa bàn thị trấn Cát Tiến thuộc KKT Nhơn Hội.

Bình Định: Đấu giá Quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các Khu Dân cư trên địa bàn thị trấn Cát Tiến thuộc KKT Nhơn Hội. Trong quý 2/2021 Được sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Bình Định BQL KKT đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện liên

Scroll to Top